✅  Najnowsze aktualizacje związane z projektem ustawy o sygnalistach możesz przeczytać w poniższym artykule.

Droga ustawy o ochronie Sygnalistów przez Senat

W Senacie jako pierwsza nad tematem pochyliła się senacka Komisja Praw Człowieka i Praworządności, która w dniu 3 czerwca 2024r. zaproponowała trzy poprawki o charakterze doprecyzowania ustawy o ochronie sygnalistów. Dwie miały za zadanie zawężać prawo pracy, a jedna z nich eliminować prawo pracy. Komisja rekomendowała poprawkę eliminującą.

Debata w na posiedzeniu Senatu

We wtorek 4 czerwca 2024 r. Senat przeprowadził debatę nad ustawą o ochronie sygnalistów.

Wiceminister rodziny S. Gajewski wykazywał, że przepisy dotyczą osób, które zgłaszają naruszenia w kontekście związanym z pracą. Podkreślił, że wskazuje to na zakaz działań odwetowych, ochronę sygnalisty i możliwość ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Koalicja Obywatelska wskazywała na konieczność zmian w regulacji o osobach zgłaszających naruszenia prawa. Postulowała wykreślenie prawa pracy z obszaru przedmiotowego ustawy. Argumentowano to tym, że ustawa ma działać korzystnie dla ochrony interesu publicznego, nie zaś interesu indywidualnego obywatela.

Lewica opowiadała się za pozostawieniem prawa pracy w zakresie przedmiotowym, ponieważ jest to dodatkowa ochrona przed korporacjami, które ignorują często prawo pracy.

PiS postulował zmianę terminu „sygnalista” ze względu na jego negatywny wydźwięk.

Senacka debata doprowadziła do złożenia poprawek o charakterze legislacyjnym i została odesłana do Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Ponownie w komisji, ponownie na posiedzeniu Senatu

Komisja Praw Człowieka i Praworządności na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty na posiedzeniu Senatu w dniu 4 czerwca 2024 nad ustawą o ochronie sygnalistów i wnioskowała o przyjęcie pięciu poprawek – 1,2,5,6,7.

Poprawka 1

Nastąpiła zmiana definicji postępowania prawnego, przy czym było to doprecyzowanie stylistyczne.

Poprawka 5

Zmiana terminu tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodów medycznych oraz prawniczych na termin tajemnicy zawodowej.

Poprawka 7

 Zmiana brzmienia wprowadzenia regulacji z zakresu ochrony sygnalisty w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym pośrednictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Nad poprawkami głosowano łącznie i zostały przyjęte przez Senat w dniu 5 czerwca 2024 r.

Poprawka 2

Wykreślenie z zakresu przedmiotowego ustawy o ochronie sygnalistów prawa pracy.

Poprawka 6

Zmiana artykułu zakresu przedmiotowego zgłoszeń przyjmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich – wykreślenie zgłoszeń z zakresu prawa pracy.

Nad poprawkami głosowano łącznie i zostały przyjęte przez Senat w dniu 5 czerwca 2024 r.

Co dalej z ustawą o ochronie sygnalistów?

Zgodnie z polską ścieżką legislacyjną jako, że Senat RP wprowadził uchwałą poprawki do ustawy o ochronie sygnalistów to sprawa zostanie skierowana ponownie do Sejmu RP, który zadecyduje o odrzuceniu lub nieodrzuceniu poprawek.

Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się 12,13,14 czerwca 2024 r.

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zobacz również:

Zainteresuje osoby odpowiedzialne za system chroniący sygnalistów w pracy

Bezpieczeństwo sygnalisty i poufność informacji to podstawa

Zobacz także:

Poradnik dla sygnalisty

Zobacz więcej:

Przejdź do góry