Dlaczego usunięto prawo pracy z Ustawy o ochronie sygnalistów?

Prawo pracy było jednym z zakresów przedmiotowych, które były kwestią sporną przez cały okres legislacji. Finalnie zostało usunięte z katalogu przedmiotowego Ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.

Głosy za usunięciem Prawa pracy z zakresu przedmiotowego ustawy

Przedsiębiorcy wyrażali obawy, że ustawa w kształcie przyjętym przez rząd skupi się na zupełnie innych sprawach niż jej pierwotny cel. Podnosili, że od kontroli prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Przeciw odrzuceniu poprawki głosowało 136 posłów KO, 25 posłów Polski 2050-TD, 29 posłów PSL-TD, wszyscy posłowie Konfederacji, pięciu posłów PiS i poseł niezrzeszony Adam Gomoła. Wstrzymało się trzech posłów KO – Dominik Jaśkowiec, Katarzyna Osos i Przemysław Witek, a także marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050-TD) i Jarosław Rzepa (PSL-TD).

Konfederacja Lewiatan postulowała usunięcie prawa pracy z katalogu naruszeń podlegających zgłoszeniu w procedurze sygnalizowania. Prawo pracy ich zdaniem jest tak szeroko ujęte, że nie pasuje do instytucji sygnalizowania naruszeń prawa. Ponad to wskazywali, że dyrektywa unijna w kategoriach standardów, które mają być wprowadzone, nie obejmuje prawa pracy. Wskazywali, że byłaby również konieczność dostosowania zasad działania Państwowej Inspekcji Pracy.

Głosy przeciw usunięciu Prawa pracy z zakresu przedmiotowego ustawy

Sejm przyjął poprawkę Senatu wykreślającą prawo pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń. Za odrzuceniem poprawki Senatu głosowali wszyscy posłowie Lewicy, 167 posłów PiS, jeden poseł KO – Franciszek Sterczewski, poseł Kukiz’15 Marek Jakubiak i posłanka niezrzeszona Monika Pawłowska.

O odrzucenie poprawki Senatu apelowała strona społeczna tj. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Instytut Spraw Publicznych. Wspólnie podkreślali, że do ujawnienia nadużyć w miejscu pracy dochodzi za późno i że dodatkowe środki ochrony pracownika nigdy nie zaszkodzą.

Jakie argumenty zostały podniesione przeciw usunięciu prawa pracy z katalogu naruszeń?

  • Ratowanie życia i zdrowia pracowników;
  • Chronienie rodzin pracowników przed życiowymi tragediami;
  • Ustawa bardziej chroni trzodę chlewną niż polskiego pracownika;
  • Jest to błąd, który może kosztować czyjeś życie.
  • Ochrona prywatności i godności pracowników.
  • Zapobieganie molestowaniu seksualnemu, zaniżaniu wynagrodzeń, dyskryminacji czy nieprzestrzeganiu BHP.

Z czego mogło wyniknąć dodanie prawa pracy do zakresu przedmiotowego ustawy a następnie usunięcie go?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się na rozszerzenie katalogu naruszeń o prawo pracy, publikując projekt ustawy na jednym z ostatnich etapów prac rządowych. Decyzja ta nie była poprzedzona konsultacjami, a co za tym idzie, była zaskoczeniem dla wielu środowisk.

Czy mogę mieć prawo pracy w swojej wewnętrznej procedurze?

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów niezależnie od katalogu naruszeń w niej przewidzianych, zaznacza również możliwość pozostawienia prawa pracy w ramach katalogu procedury zgłoszeń wewnętrznych.

Co może zgłaszać sygnalista?

Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów określa zakres przedmiotowy zgłaszania naruszeń: korupcja; zamówienia publiczne; usługi, produkty i rynki finansowe; przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami; bezpieczeństwo transportu; ochrona środowiska; ochrona radiologiczna i bezpieczeństwa jądrowego; bezpieczeństwo żywności i pasz; zdrowie i dobrostan zwierząt; ochrona prywatności i danych osobowych; bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych; interesy finansowe Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, JST oraz UE; ochrona rynku wewnętrznego UE, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych; konstytucyjne wolności prawa człowieka i obywatela. Dodatkowo każdy podmiot w ramach wewnętrznej procedury może przewidzieć możliwość zgłaszania naruszeń spoza katalogu ustawy.

Co z ustawa o ochronie sygnalistów?

Ustawa dnia 19 czerwca 2024 r. została podpisana przez Prezydenta RP, a dnia 24 czerwca 2024 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Tym samym rozpoczął się 3 miesięczny okres vacatio legis.

Ochrona sygnalistów

Jeśli jesteś świadkiem naruszenia prawa w pracy masz prawo zgłosić to w miejscu pracy, za pomocą procedury chroniącej sygnalistów zgłaszających naruszenia. Przeczytaj kim jest sygnalista?

Jeśli w Twojej ocenie doszło do naruszenia prawa przez pracodawcę, masz prawo to jako pracownik zgłosić. Na początek powinieneś to zgłosić w ramach wewnętrznych procedur chroniących sygnalistów i wyznaczonym poufnym kanałem zgłoszeniowym, takim jak np. SYGNALISTA24.info. Reguluje to ustawa o sygnalistach. Ta ustawa również chroni Ciebie jako sygnalistę.

Pamiętaj! Ustawa chroniąca sygnalistów przewiduje kary za stosowanie sankcji czy odwetu na pracowniku/sygnaliście. Prawo również przewiduje kary za zgłaszanie nieprawdziwych informacji.

Kto jest zobowiązany do wdrożenia ustawy chroniącej sygnalistów?

Tutaj znajdziesz listę podmiotów zobowiązanych wdrożyć ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (ustawa o sygnalistach) oraz listę instytucji obowiązanych wdrożenie ustawy AML o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stworzenie anonimowych i poufnych kanałów zgłoszeniowych.

Bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Pamiętaj! Nie każdy pracodawca tworzy poufny kanał zgłoszeniowy lub ma dobrze przygotowane procedury/regulamin chroniący sygnalistów.

Jeśli uznasz, że system dotyczący sygnalistów nie wyznaczył stosownych procedur lub stworzone kanały zgłoszeniowe nie są bezpieczne i grozi Ci odwet, możesz przestępstwo zgłosić również na policję lub do prokuratury.

Zobacz także:

SYGNALISTA24.info. Poradnik. – Jak zgłosić naruszenie prawa za pomocą platformy Sygnalista24.info 

Krótki film z instrukcją jak zgłosić naruszenie – https://sygnalista24.info/video/

Ustawa o sygnalistach – od kiedy? – Sygnalista24.info

Wdrożenie procedur dla sygnalistów w firmach do 249 pracowników – Sygnalista24.info

Wdrożenie Ustawy o sygnalistach w oparciu o kanały zgłoszeniowe – Sygnalista24.info

Szkolenie w zakresie sygnalisty – Sygnalista24.info

Przepisy prawa – Sygnalista24.info

Oferta wdrożenia dyrektywy o sygnalistach – Sygnalista24.info

Dokumentacja – Sygnalista24.info

Ranking kanałów zgłoszeniowych – Sygnalista24.info

Sygnalista w szkole – Sygnalista24.info

Sygnalista w urzędzie – Sygnalista24.info

Sygnalista w zakładzie pracy – Sygnalista24.info

Bezpieczeństwo – Sygnalista24.info

Dodatkowo:

Jak udowodnić mobbing w pracy? – Sygnalista24.info

Niesubordynacja – jak sobie z nią radzić? – Sygnalista24.info

Jakie podmioty podlegają kontroli PIP? – Sygnalista24.info

Jak napisać pozew do sądu pracy o odszkodowanie za stosowanie mobbingu? – Sygnalista24.info

Gdzie zgłosić zawiadomienie o naruszeniu prawa? – Sygnalista24.info

Przejdź do góry