Czy sygnalista ma prawo ujawnić naruszenie w mediach?

Zgodnie z Dyrektywą sygnalista ma prawo ujawnić naruszenie w mediach publicznych, jednak powinien najpierw spróbować przekazać posiadane informacje korzystając z kanału wewnętrznego lub zewnętrznego. Jest to trzeci rodzaj i poziom zgłaszania naruszenia. Wyróżniamy trzy rodzaje zgłoszeń:

Kiedy sygnalista może ujawnić posiadane informacje w mediach?

Istnieje kilka możliwych przypadków. M.in. w sytuacji kiedy:

Sygnalista w środkach masowego przekazu - jak wdrożyć, co musisz wiedzieć?

Media powinny być gotowe na przyjmowanie zgłoszeń naruszeń od sygnalisty.

Zapoznaj się z naszą ofertą szkolenia, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania zgłoszeniami wg Dyrektywy o sygnalistach i propozycją wewnętrznych i zewnętrznych bezpiecznych kanałów zgłoszeniowych dedykowanych dla mediów.

Przejdź do góry