Sygnalista w szkole – co warto wiedzieć na ten temat?

Szkoły powinny wdrożyć wymagania dotyczące ochrony sygnalisty oraz posiadać bezpieczny i anonimowy kanał zgłoszeniowy z kilku powodów. Zakresy dziedzin prawa i wynikających z nich możliwych naruszeń są wymienione w Dyrektywie o sygnalistach. 

Sygnaliści w szkole - czym jest właściwie szkoła?

 • jest instytucją publiczną, zatrudniającą w swoich placówkach ponad 700 tys. samych nauczycieli i wiele tys. osób w otoczeniu, np. w administracji,

 • organizuje przetargi publiczne,

 • ma ogromny wpływ na zdrowie publiczne (dzieci i ich rodzin, pracowników, w tym nauczycieli i ich rodzin),

 • musi chronić prywatność i dane osobowe, dbać o bezpieczeństwo sieci i posiadanych systemów informacyjnych.

szkoła

WŁAŚNIE DLATEGO SYGNALISTA W SZKOLE MUSI MIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

kalendarz2

Sygnaliści w szkołach – od kiedy?

Sygnalista zgodnie z prawem jest już chroniony od 17.12.2021r. na podstawie Dyrektywy UE. Jednakże w Polsce jeszcze trwają prace legislacyjne nad ustawą chroniącą osoby zgłaszające naruszenia prawa. Stąd większość szkół czeka na wytyczne i szczegóły polskiej ustawy o sygnalistach.

Jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista?

Tutaj znajdziesz przewodnik, krok po kroku: Jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista?a w nim wszystko co powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do zgłoszenia naruszenia prawa. O Twoim bezpieczeństwie, ochronie danych i terminach odpowiedzi na zgłoszenie.

2 poufny
szkoła1

Whistleblowing jako element kanału zgłoszeniowego

Whistleblowing w szkołach to sytuacja, w której pracownicy (sygnaliści) zgłaszają wykroczenia w pracy, w szkole, aby chronić nie tylko dzieci, ale również pracowników oraz społeczeństwo. Chociaż informowanie o nieprawidłowościach nie jest łatwe, sygnaliści posiadają zwiększoną ochronę.

Dla Twojej szkoły jest korzystne, jeśli pracownicy zgłaszają nieprawidłowości przede wszystkim kanałem wewnętrznym ustanowionym wewnątrz placówki. Pozwala to, jeśli możliwe, uniknąć eskalacji spraw i uniknąć niepotrzebnej uwagi oraz publicznego skandalu. Promowanie kultury informowania o nieprawidłowościach w szkole pomoże zachęcić personel do kontaktu za pomocą platformy zgłoszeniowej lub bezpośredniego kontaktu z Tobą.

Więcej informacji o tym jest dostępne w artykule –  Whistleblowing w szkołach

Jak wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty w szkole?

 • Dokumentacja i wybór koordynatorów

  Warto już teraz przygotować dokumentację, dokonać wyboru koordynatorów i przeszkolić ich oraz poinformować pracowników o zasadach.

 • Wybór odpowiedniego kanału zgłoszeniowego

  Należy dokonać wyboru takiego kanału zgłoszeniowego, aby zapewnić osobie zgłaszającej odpowiedni poziom anonimowości i bezstronności oraz umożliwić wymianę korespondencji. Link do kanału zgłoszeniowego należy zamieścić we wskazanych miejscach i poinformować o tym pracowników.

W razie potrzeby:

 1. Przygotowaliśmy już wzory wraz z załącznikami. Można je zamówić. Podobnie jest z materiałami szkoleniowymi dla pozostałych pracowników. Dostępne są od ręki. WAŻNE! Wprowadzamy na bieżąco wymagane zmiany w aplikacji, w przerwie technicznej, w wybrane dni wolne od pracy (tak też będzie w przypadku, kiedy pojawią się ewentualne zmiany w polskiej ustawie).
 2. Proszę zobaczyć komu pomogliśmy, kogo przeszkoliliśmy, co nas wyróżnia i jaka jest nasza platforma. Wszystko w zakładce Dlaczego my.
 3. Posiadamy już doświadczenie i jesteśmy kompletni w obsłudze dot. sygnalistów.
szkoła2

Pamiętaj, Na każdym etapie możemy Ci pomóc. Napisz do nas lub zadzwoń.

Zapoznaj się z ofertą szkolenia, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania zgłoszeniami sygnalistów oraz propozycją dedykowanych wewnętrznych i zewnętrznych kanałów zgłoszeniowych.

Zapoznaj się z treścią Dyrektywy o sygnalistach i polskim projektem ustawy dotyczącą ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Nie wiesz, od czego zacząć?