Sygnalista w urzędzie – co musisz wiedzieć?

Urzędy i podległe im jednostki powinny wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty i posiadać bezpieczny i poufny kanał zgłoszeniowy z kilku powodów. Zasady wdrożenia i utrzymania systemu oraz obowiązki nałożone m.in. na urzędy są wymienione w polskim projekcie ustawy i Dyrektywie (UE) 2019/1937 o sygnalistach.

SYGNALIŚCI W URZĘDZIE – Z CZEGO TO WYNIKA?

 • Urząd jako jednostka organizacyjna, jest podmiotem publicznym, zatrudniającym w swoich placówkach wielu pracowników.

 • Organizuje często przetargi publiczne i wydaje publiczne pieniądze.

 • Musi chronić prywatność i dane osobowe własne i powierzone.

 • Musi dbać o bezpieczeństwo sieci i posiadanych systemów informacyjnych.

 • Jest jednostką administracyjną nadrzędną dla wielu jednostek publicznych.

Sygnaliści w urzędzie – od kiedy?

Sygnalista zgodnie z prawem jest już chroniony od 17.12.2021r. na podstawie Dyrektywy UE. Jednakże w Polsce jeszcze trwają prace legislacyjne nad ustawą chroniącą osoby zgłaszające naruszenia prawa. Stąd większość jednostek administracji publicznej czeka na wytyczne i szczegóły polskiej ustawy o sygnalistach.
kalendarz2

Sygnaliści w administracji publicznej – kto podlega pod wymagania?

 • każdy urząd gminy, starostwo, urząd wojewódzki, marszałkowski oraz podmioty będące własnością lub znajdujące się pod kontrolą jednostek samorządu terytorialnego, np. szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki pomocy społecznej OPS,  centra pomocy rodzinie CPR, spółki komunalne) wcześniej wskazanych podmiotów są zobowiązane do ustanowienia wewnętrznych kanałów i wprowadzenia stosownych procedur umożliwiających dokonywanie zgłoszeń naruszenia prawa. Ze względu jednak na szeroki wachlarz zadań, które są w kompetencji jednostek samorządu terytorialnego JST wskazane jest, aby podmioty publiczne wdrożyły stosowne rozwiązania. Organizacje, które przygotują i udostępnią odpowiednie kanały będą postrzegane przez pracowników i społeczeństwo jako uczciwe, rzetelne i odpowiedzialne,
 • od wskazanego obowiązku ustawodawca może zwolnić gminy liczące mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Czy takie zwolnienia dla wskazanych przypadków będą – dowiemy się kiedy wejdą w życie stosowne przepisy krajowe, na które ciągle czekamy,
 • ze względu jednak na szeroki wachlarz zadań, które są w kompetencji jednostek samorządu terytorialnego JST wskazane jest, aby wszystkie podmioty publiczne wdrożyły stosowne rozwiązania. Organizacje, które przygotują i udostępnią odpowiednie kanały będą postrzegane przez pracowników i społeczeństwo jako uczciwe, rzetelne i odpowiedzialne.
pliki (1)
 

Sygnalista w urzędzie – jak zapewnić mu bezpieczeństwo?

Zatem zgodnie z powyższym sygnalista w urzędzie musi mieć możliwość zgłoszenia naruszenia przez bezpieczny i anonimowy kanał wewnętrzny. Ponadto urząd, jako jednostka nadrzędna powinna posiadać osobny kanał zewnętrzny dla sygnalisty, który będzie otrzymywać naruszenia od sygnalisty z różnych powodów, m.in.:

 • braku wewnętrznego kanału zgłoszeniowego w miejscu pracy sygnalisty (sytuacja przedstawiona na końcu strony),
 • obawy sygnalisty przed działaniami odwetowymi w miejscu pracy lub
 • braku odpowiedzi lub otrzymanie niesatysfakcjonującej odpowiedzi zwrotnej,
 • potrzeby przekazania posiadanych informacji do organu nadrzędnego, kontrolującego dany podmiot publiczny lub prywatny.

Jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista?

Tutaj znajdziesz przewodnik, krok po kroku: Jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista?a w nim wszystko co powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do zgłoszenia naruszenia prawa. O Twoim bezpieczeństwie, ochronie danych i terminach odpowiedzi na zgłoszenie.

2 poufny
pliki

Jak wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty np. w urzędzie gminy?

Przygotowaliśmy już wzory wraz z załącznikami. Można je zamówić. Podobnie jest z materiałami szkoleniowymi dla pozostałych pracowników. Dostępne są od ręki. WAŻNE! Wprowadzamy na bieżąco wymagane zmiany, utrzymujemy opiekę nad dokumentacją i służymy pomocą m.in. poprzez szkolenia przez cały okres trwania umowy.

 1. Proszę zobaczyć komu pomogliśmy, kogo przeszkoliliśmy, co nas wyróżnia i jaka jest nasza platforma. Wszystko w zakładce Dlaczego my.
 2. Posiadamy już doświadczenie i jesteśmy kompletni w obsłudze dot. sygnalistów. Jesteśmy już w wielu urzędach gmin i starostw.
 3. Można zapisać się na szkolenia. Podmioty publiczne szkolimy nieodpłatnie.

Pamiętaj, Na każdym etapie możemy Ci pomóc. Napisz do nas lub zadzwoń.

Zapoznaj się z ofertą szkolenia, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania zgłoszeniami sygnalistów oraz propozycją dedykowanych wewnętrznych i zewnętrznych kanałów zgłoszeniowych.

Zapoznaj się z treścią Dyrektywy o sygnalistach i polskim projektem ustawy dotyczącą ochrony osób zgłaszających naruszenia.

Nie wiesz, od czego zacząć?

BEZPŁATNY KONFIGURATOR OFERTY