Sygnalista w firmie - co musisz wiedzieć?

Dlaczego Twój podmiot powinien wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty oraz posiadać bezpieczny i poufny kanał zgłoszeniowy?
Ustawa o sygnalistach zobowiązuje do wprowadzenia wymagań:

Kto to jest sygnalista w zakładzie pracy?

Dyrektywa o sygnalistach chroni osoby dokonujące zgłoszeń, które posiadają informacje na temat naruszeń związanych z pracą. Zatem kim jest sygnalista w firmie? Może nim być:
  1. pracownik, przyszły pracownik i były pracownik,
  2. osoba prowadząca działalność gospodarczą,
  3. akcjonariusz lub wspólnik oraz osoby będące członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorującego przedsiębiorstwa, w tym członków niewykonawczych,
  4. wolontariusz i stażysta, bez względu na to czy otrzymywał wynagrodzenie,
  5. osoba pracująca pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.
sygnalista

Sygnalista w firmie - kogo dotyczy USTAWA?

Zatem jeśli Twój zakład, Twoja firma, przedsiębiorstwo, oddział zatrudnia minimum 50 osób lub bez względu na ilość pracowników, podlega pod określone przepisy prawa wymienione w Dyrektywie UE 2019/1937 i polskiej ustawie jest zobowiązany do wdrożenia i utrzymania rozwiązań chroniących sygnalistę w firmie.

Szczególnym przypadkiem są instytucje finansowe. Taki obowiązek również nakłada ustawa AML, która zobowiązuje wszystkie instytucje obowiązane posiadać opracowane i wdrożone wewnętrzne procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Sygnalista w zakładzie pracy – jakie są obowiązki pracodawcy?

Nowe obowiązki pracodawców polegają na:

  1. stworzeniu odpowiednich procedur/regulaminu postępowania,
  2. utworzeniu bezpiecznych kanałów raportowania naruszeń, które umożliwiać będą swobodne, z pełnym dostępem 24/7 i poufne ich zgłaszanie,
  3. szkoleniu obecnych i przyszłych pracowników w zakresie ich uprawnień dot. możliwości i warunków zgłaszania naruszeń prawa
  4. utrzymanie systemu ochrony sygnalisty przez cały okres życia firmy.

To w jaki sposób wykonają powyższe obowiązki będzie świadczyć o rzetelności i uczciwości w stosunku do własnych pracowników i otoczenia biznesowego.

książka

SYGNALISTA W FIRMIE - OD KIEDY?

Sygnaliści w firmie zgodnie z prawem unijnym są już chronieni od 17.12.2021r. na podstawie Dyrektywy UE 2019/1937. W Polsce trwają prace legislacyjne nad ustawą chroniącą osoby zgłaszające. Dlatego większość podmiotów prywatnych czeka na wytyczne i szczegóły polskiej ustawy o sygnalistach

Jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista?

Tutaj znajdziesz przewodnik, krok po kroku: Jak zgłosić naruszenie prawa jako sygnalista?a w nim wszystko co powinieneś wiedzieć zanim przystąpisz do zgłoszenia naruszenia prawa. O Twoim bezpieczeństwie, ochronie danych i terminach odpowiedzi na zgłoszenie.

2 poufny

Sygnalista w zakładzie pracy - jakie ma prawa?

Dyrektywa określa zakres praw i obowiązków, które spoczywają na Tobie, jako pracodawcy oraz samym sygnaliście.

Możesz zapoznać się z nią tutaj: Przepisy prawa

Pomogliśmy już wielu, również tym, związanym z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawą o AML).

Nie wiesz jak to zrobić? Skontaktuj się z nami.

Pomożemy Tobie przeszkolić, wdrożyć i utrzymać system zarządzania zgłoszeniami wg ustawy AML oraz Dyrektywy i ustawy o sygnalistach. Zapoznaj się z naszą ofertą dla firm oraz propozycjami dedykowanych kanałów zgłoszeniowych. 

Nie wiesz, od czego zacząć?