Dyrektywa unijna - co musisz wiedzieć o ochronie prywatności sygnalisty?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii – powszechnie znana jako Dyrektywa o sygnalistach – weszła w życie 16 grudnia 2019 r. Czas na wdrożenie wymagań przedstawionych w Dyrektywie upływa 17 grudnia 2021 r. Do tego momentu wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do wprowadzenia w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, a podmioty objęte dyrektywą – do przygotowania odpowiednich procedur i kanałów zgłoszeniowych.

Dyrektywa o sygnalistach - kogo dotyczy i jak powinno wyglądać wdrożenie?

Obowiązek wdrożenia systemu obsługi zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów oraz zasad związanych z ochroną osób dokonujących zgłoszenia przed działaniami odwetowymi dotyczy podmiotów prawnych w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Zobacz także ofertę dla JST – samorządów oraz organów publicznych.

Nasza oferta obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji i wdrożenie wymagań zawartych w Dyrektywie o sygnalistach oraz przepisach krajowych,
  • udostępnienie anonimowego, bezpiecznego i szyfrowanego kanału zgłoszeń SYGNALISTA24.info spełniającego wymagania Dyrektywy o sygnalistach,
  • przeprowadzenie szkolenia wstępnego z wdrożonych procedur,
  • sprawowanie nadzoru nad zasadami związanymi z ochroną osób dokonujących zgłoszenia przed działaniami odwetowymi,
  • sprawowanie nadzoru nad dokumentacją wewnętrzną dotyczącą wymagań w tym zakresie,

  • prowadzenie szkoleń okresowych i doraźnych osób odpowiedzialnych za rozpatrywanie zgłoszeń od sygnalistów,
  • przeprowadzanie audytów wewnętrznych, w tym audytu kanału zgłoszeń.