Nie wiesz, od czego zacząć?

BEZPŁATNY KONFIGURATOR OFERTY

Co musisz wiedzieć o ochronie prywatności sygnalisty?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii – powszechnie znana jako Dyrektywa o sygnalistach – weszła w życie 16 grudnia 2019 r. W Polsce obecnie wdrożono ustawę o ochronie sygnalistów 24 czerwca 2024 r., która posiada obecnie vacatio legis. Jest to znak, że sygnaliści w Polsce są chronieni i warto pomyśleć nad bezpiecznym rozwiązaniem, które wesprze w ochronie sygnalistów.

Dyrektywa o sygnalistach - kogo dotyczy i jak powinno wyglądać wdrożenie?

Celem ustawy jest uregulowanie zasad ochrony sygnalistów, warunków objęcia ich ochroną, a także stworzenie możliwości zgłaszania naruszeń. Ustawa o ochronie sygnalistów została podpisana przez Prezydenta RP 19 czerwca 2024 roku, a następnie opublikowana 24 czerwca w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu rozpoczyna się okres vacatio legis. Ustawa, co do zasady wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów, dla których przewidziany jest okres 6-miesięczny. Po wejściu w życie Ustawy o ochronie sygnalistów podmiot prawny o charakterze publicznym jak i prywatnym tj. organ publiczny, pracodawca etc. będzie miał obowiązek wprowadzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych i zapewnienia ochrony sygnalistom zgłaszającym naruszenia. 

Czas na przygotowanie odpowiednich procedur i kanałów zgłoszeniowych wynosi odpowiednio dla kanałów wewnętrznych zaledwie 3 miesiące, a kanałów zewnętrznych 6 miesięcy. 

Termin utworzenia kanału wewnętrznego 

3 miesiące to termin dla zobowiązanych podmiotów do kanału wewnętrznego. Takim podmiotem jest każdy podmiot prawny, na rzecz którego według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuję pracę zarobkową. 

Termin utworzenia kanału zewnętrznego 

6 miesięcy to termin dla zobowiązanych podmiotów dla kanału zewnętrznego. Do kanału zewnętrznego zgodnie z ustawą zobowiązany jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organy publiczne. Obowiązkowo kanał zewnętrzny muszą posiadać wykonawcze jednostki samorządu terytorialnego. 

Jakie obowiązki nakłada ustawa? 

Ustawa zobowiązuje podmioty prawne do ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Taki obowiązek dotyczy podmiotów prawnych w sektorze publicznym oraz w sektorze prywatnym zatrudniających co najmniej 50 pracowników. 

Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia. 

Zobacz także oferty dla:

Nasza oferta obejmuje: 

część 1 - Oferta Sygnalista24.info

CZĘŚĆ 2 - WYBÓR KANAŁU ZGŁOSZENIOWEGO DOSTOSOWANEDO DO PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

 Pakiet MINIMUMPakiet OPTYMALNYPakiet STANDARDPakiet INDYWIDUALNY
Dla kogo detykowany?

kanał wewnętrzny

dla mniejszych podmiotów prywatnych i publicznych, instytucji, np. szkół, urzędów, itd.

kanał wewnętrzny

dla instytucji samorządowych, małych gmin i miast, starostw, placówek medycznych, dla średnich i dużych firm

kanał zewnętrzny

dla urzędów, dla jednostek samorządowych itd.

kanał wewnętrzny

dla dużych jednostek samorządowych i urzędów, dużych placówek medycznych, dla dużych firm działających również za granicą

kanał zewnętrzny

dla instytucji samorządowych, miast, starostw, województw, sądów, PIP, itd.

kanał zewnętrzny dla mediów

kanał wewnętrzny

dla koncernów, dla dużych firm działających również poza granicą, dla firm pow. 1000 osób

kanał zewnętrzny

dla ministerstw, dużych instytucji samorządowych, województw, sądów, prokuratorów, PIP, US, KAS, Sanepid, itd.

kanał zewnętrzny dla mediów

OPCJE
Liczba użytkowników/koordynatorów123 
Pojemność konta1 GB2 GB5 G 
Wersje językowePLPLPL/EN 
Dodatkowa wersja językowa DE, ES, UA, BY 
Raporty statystycznetaktaktak 
Personalizacja. Pulpittaktaktak 
Logotyptaktaktak 
Adrestaktaktak 
Klauzura informacyjna podmiotutaktaktak 
Forma zgłoszenia: anonimowa/jawnataktaktak 
Wsparcie użytkownika
Merytorycznestandardstandardpremium 
Instalacyjne + ITstandardstandardpremium 
Powdrożeniowestandardstandardpremium 
Szkoleniedemodemowebinarium (2h) 
Inne
Usuwanie metadanychtaktaktak 
Zwiększenie bazy danych o 1 GB 10 zł./mies10 zł./mies 
Zwiększenie liczby użytkowników dopłata za 1 użytkownika, do końca trwania umowydopłata za 1 użytkownika, do końca trwania umowy 

Zaufali nam