Kiedy dochodzi do naruszenia prawa? Gdzie można zgłosić zawiadomienie o naruszeniu prawa? Wyjaśniamy w artykule.

Naruszenie prawa

Naruszenie prawa można rozumieć, jako działanie niezgodne z normą prawną, zagrożone karą. Do naruszeń dochodzi najczęściej podczas popełniania przestępstwa, które należy zgłosić do odpowiednich osób. Warto pamiętać, że część naruszeń może spowodować dodatkowe szkody, które mogą wywołać ogromne problemy w przyszłości.

Kiedy zachodzą naruszenia prawa?

Przykłady. Naruszenia prawa mogą wystąpić w każdej chwili, dlatego warto być czujnym na wszelkie działania wokół swojego otoczenia. Wystarczy, że ktoś będzie spożywał alkohol w miejscu pracy, udostępni pomieszczenie osobom nieupoważnionym, bądź korzystać bez zezwolenia z cudzego znaku towarowego, to już może za takie czynności może zostać ukarany, a nawet odpowiadać przed sądem. Czy to w życiu prywatnym, czy w pracy – nie powinno się lekceważyć nawet najdrobniejszych przewinień, gdyż, jeśli je zlekceważymy, to później one będą stanowić o wiele poważniejszy problem dla wielu osób.

Gdzie należy zgłosić zawiadomienie o naruszeniu prawa?

Ze względu na to, że wystąpienie naruszenia prawa może wystąpić w każdym momencie, warto zwrócić uwagę na wydarzenia, które są wokół nas.

Po pierwsze. Zgłoś w miejscu pracy, przez przygotowany do naruszeń kanał zgłoszeniowy. Prawodawcy mają obowiązek stworzyć system chroniący osoby zgłaszające naruszenia prawa (sygnalistów). Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest stworzenie kanału zgłoszeniowego jest platforma, taka jak SYGNALISTA24.info. Za jej pomocą możesz bezpiecznie przekazać informacje.

Po drugie. Jeśli:

 • wiesz, że pracodawca nie stworzył stosowne procedury chroniące sygnalistów,
 • najzwyczajniej boisz się odwetu,
 • naruszenie nie ma związku z miejscem pracy,
 • naruszenie ma charakter przestępstwa

zgłoś to poniższych instytucji. Zazwyczaj już od samego charakteru zdarzenia można określić, do kogo powinno należeć zbadanie sprawy nadużycia. Przykładowo można dopasować pod instytucje:

TOP5 instytucji otrzymujących najwięcej zgłoszeń o naruszeniach prawa

 1. Państwowa Inspekcja Pracy – naruszenia prawa w zakładzie pracy lub podczas wykonywania pracy, np.:
  • Spożywanie niedozwolonych substancji podczas służby;
  • Posługiwanie się przedmiotami lub ich użytkowanie bez posiadania uprawnień;
  • Liczne opóźnienia w wypłatach, bądź problem z ich uzyskaniem;
  • Przymuszanie ze strony pracodawcy do wielogodzinnej pracy;
  • Brak przestrzegania BHP w miejscu pracy.
 2. Urząd Ochrony Danych Osobowych – naruszenia prawa w zakresie danych osobowych, np.:
  • Uzyskanie dostępu do danych, do których nie powinno się mieć uprawnienia;
  • Udostępnienie danych wrażliwych osobom trzecim;
  • Otrzymanie dokumentów, które należą do nieznanej osoby (np. recepta, skierowanie, umowa, etc.)
  • Wyciek danych.
 3. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – naruszenia prawa związane z konsumentami bądź konkurencją na rynku, np.:
  • Sprzedawane w sklepach produkty, które są niezgodne z opisem na cenówce;
  • Ustawiane ceny przed sprzedawców;
  • Ustawiane przetargi;
  • Ograniczenie produkcji lub dostępności towaru, aby następnie sztucznie zawyżyć jej cenę.
 4. Krajowa Administracja Skarbowa (w tym również Urząd Celny) – naruszenia prawa związane z prawem podatkowym i celnym, np.:
  • Nieprawidłowe obliczanie cła;
  • Nieprawidłowe opodatkowanie na fakturach;
  • Niepłacenie podatków;
  • Niezgłoszenie przywozu do kraju rzeczy pochodzących z innych krajów.
 5. Główny Inspektorat Sanitarny – naruszenia prawa związane z żywnością, zdrowiem lub środowiskiem, np.:
  • Obumarcie zwierząt na małym obszarze;
  • Sprzedaż przeterminowanej żywności;
  • Występowanie brudu i robactwa w barze i restauracji;
  • Nielegalne wylewanie ścieków do rzek;
  • Nieodpowiednie karmienie i/lub sprawowanie opieki nad zwierzętami hodowlanymi.

Kolejne instytucje otrzymujące zgłoszenia o naruszeniach prawa

 1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – naruszenia prawa związane z środowiskiem, np.:
  • Nielegalne wysypiska śmieci;
  • Palenie w piecu nieodpowiednimi rzeczami;
  • Nieodpowiednie przechowywanie lub przewożenie materiałów niebezpiecznych;
  • Nieodpowiednie gospodarowanie śmieciami przez przedsiębiorców;
  • Nieodpowiednie oznakowanie baterii lub akumulatora.
 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – naruszenia prawa związane z rolnikami, ubezpieczeniem rolniczym, np.:
  • Niestosowanie zasad BHP podczas pracy na roli;
  • Nieprawidłowe wykorzystywanie pieniędzy przeznaczonych na rehabilitację.
 3. Urząd Dozoru Technicznego – naruszenia prawa związane z urządzeniami technicznymi, np.:
  • Uszkodzenie urządzenia technicznego;
  • Urządzenie techniczne bez ważnego przeglądu z UDT;
  • Korzystanie z wózka widłowego bez uprawnień;
  • Wytwarzanie uszkodzonych urządzeń technicznych;
  • Wykonywanie czynności przy urządzeniach technicznych bez uprawnień.
 4. Urząd Zamówień Publicznych – naruszenia prawa związane z zamówieniami publicznymi, np.:
  • Niespełnianie wymagań, które były ujęte w zamówieniu publicznym;
  • Prywatna sprzedaż materiałów, które powinny być wykorzystywane w ramach zamówienia publicznego;
  • Niewłaściwe wykorzystywanie nabytych materiałów nabytych przez zamówienia publiczne.
 5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – naruszenia prawa związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich, np.:
  • Nadużycie finansowe związane ze środkami wsparcia;
  • Świadome niszczenie urządzeń sfinansowanych ze środków wsparcia;
  • Niewłaściwe wykorzystywanie pieniędzy z funduszy.
 6. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – naruszenia prawa związane z własnością przemysłowej i patentach, np.:
  • Kradzież znaków towarowych;
  • Kradzież wynalazku;
  • Używanie cudzego wzoru jako własnego;
  • Wykorzystywanie cudzej nazwy handlowej bez zgody autora do płatnej promocji własnych rzeczy.
 7. Państwowa Komisja Wyborcza – naruszenia prawa związane z wyborami, np.:
  • Nieprawidłowo wydrukowany arkusz wyborczy;
  • Wypełnienie kilku jednakowych arkuszy wyborczych;
  • Brak przygotowanych stanowisk do wypełniania arkuszy wyborczych;
  • Zaproponowanie korzyści majątkowych w zamian za oddanie głosu;
  • Niewłaściwe wykorzystywanie pieniędzy przez kandydatów na rzecz kampanii wyborczej.

Naruszenie prawa w pracy. Rozwiązaniem jest Sygnalista24.info

Jedną z platform, którą wybierają pracodawcy jest SYGNALISTA24.info. Jak działa, jak wspiera w odbieraniu zgłoszeń o naruszeniach? – zobacz tutaj. Sprawdź jak zgłasza się naruszenia i w jaki sposób na nie się odpowiada, wersja demo/instrukcja

Po wyborze najbezpieczniejszego kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.inf (zobacz ranking) istnieje możliwość zgłoszenia informacji o wystąpieniu naruszenia prawa w Twojej pracy, zarówno w urzędach, jednostkach służb terytorialnych, szkołach jak i w zakładach pracy, które zatrudniają powyżej 50 pracowników.

Jak to zrobić? W bezpieczny i szyfrowany sposób można dokonywać zgłoszeń przez dedykowany link dla poszczególnego pracodawcy . Pamiętaj! Sygnalista jest zawsze chroniony. Odwet w stosunku do sygnalisty jest zabroniony i zgodnie z prawem grozi stosującym je osobom kary więzienia. Zobacz prawo.

Warto również zaznaczyć, że dzięki ustawie o sygnalistach, będzie wiadomo do jakiej jednostki można przesłać informacje o popełnionym naruszeniu i kto powinien być za nią odpowiedzialny. Co jest istotne, nie trzeba obawiać się o rewanż ze strony pracodawcy, gdyż platforma SYGNALISTA24.info zapewnia możliwość przekazania informacji o naruszeniu również anonimowo. Ponadto każda przesłana informacja jest odpowiednio zaszyfrowana i dostępna wyłącznie wskazanej przez organizację osobie.

Dodatkowym atutem platformy SYGNALISTA24.info jest możliwość monitorowania przebiegu sprawy przez sygnalistę, bez obaw o to, że jego skarga zostanie odrzucona po jej przeczytaniu bez odpowiedzi. Przeczytaj kim jest sygnalista.

A gdzie zgłosić przestępstwa?

W Polsce są do tego powołane instytucje, które w swym podstawowych zadaniach mają należycie chronić społeczeństwo i Państwo. Są nimi:

Policja

Prócz zgłoszenia skargi do instytucji, można też zawiadomić o zdarzeniu organy ścigania. Zgłosić można czy to poprzez numery alarmowe, wysłanie wiadomości elektronicznej, czy też zgłoszenia osobiście na komendzie w miejscu przebywania. Istotne jest, że anonimowość osoby zgłaszającej jest zależne indywidualnie od charakteru sprawy. Trzeba mieć na uwadze to, że dalsze czynności prowadzone przez funkcjonariuszy policji w zależności, od jakości znalezionych dowodów, mogą zostać później przestawione w sądzie, bądź umorzyć sprawę. Istotne jest to, że w przypadku zgłoszenia do organów ścigania, należy skargę najlepiej poprzeć dowodami.

Prokuratura

Sprawy naruszenia można również zgłosić do prokuratury, która też jest organem ścigania. Ważne jest rozróżnienie, że sprawy związane z funkcjonariuszami, z bezpieczeństwem państwa, czy też nawet związane z sędziami, z urzędu są prowadzone przez prokuraturę. Prokuratura może dać częściowe, czy też całkowite uprawnienie Policji do prowadzenia czynności śledczych, a nawet im przekazać sprawę, jeśli uzna to za stosowne. W przypadku złożenia zawiadomienia do prokuratury, należy złożyć dokumenty pisemnie, elektronicznie, bądź ustnie.

Zawiadomienie o naruszeniu prawa a Ochrona sygnalistów w Polsce

Jeśli nie wiesz, jak wdrożyć ochronę sygnalisty w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Posiadamy doświadczenie we wdrożeniach zarówno dla JST oraz podmiotów prywatnych. Zapewniamy bezpieczeństwo informacji, pomagamy w szkoleniach, przygotowujemy stosowne procedury, instrukcje, wzory i regulaminy.

Pamiętaj. Sygnalista jest już chroniony od 17.12.2021 roku.

Doering & Partnerzy


Załącznik, do pobrania:

Zobacz również:

Zobacz więcej:

A także, Prawa sygnalisty w Polsce