Zgłoszenie dokonane przez sygnalistę trafia na dedykowaną platformę SYGNALISTA24.info, do której dostęp mają tylko upoważnione osoby. Odbiorca otrzymuje informacje o zgłoszeniu na wskazany adres poczty elektronicznej i po zalogowaniu się na platformę może odczytać zgłoszenie. Zgłoszenie na platformie pozostaje zaszyfrowane do momentu odszyfrowania go odpowiednim haseł przez odbiorcę.