Aplikacja2022-06-22T12:04:25+02:00
Loading...

Sygnalista aplikacja – co powinieneś wiedzieć?

Sygnalista24.info to kompletna usługa wdrożenia i utrzymania wymagań dotyczących sygnalisty. Posiadamy własną zabezpieczoną i szyfrowaną platformę do zgłaszania naruszeń.

Sygnalista24.info jest projektem partnerskim stworzonym przez specjalistów ochrony danych osobowych, programistów IT, brokerów innowacji i prawników zajmujących się na co dzień informatyzacją różnych dziedzin życia.

Sygnalista24.info uwzględnia wszystkie wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, potocznie zwanej Dyrektywą o sygnalistach.

Oferta

Zalety kanału zgłoszeniowego dla sygnalisty

Prezentacja kanału zgłoszeniowego

Pobierz prezentacje

Filmy demonstracyjne

Zgłaszanie naruszeń przez sygnalistę
Obsługa zgłoszeń przez podmiot
Administracja

Wdrożenie i utrzymanie systemu sygnalisty

Jak mogę się dodatkowo zabezpieczyć, abym nie zostać zidentyfikowany?2021-08-13T15:35:42+02:00

Aby nie zostać zidentyfikowanym nie należy podawać swoich danych osobowych. Należy tak skonstruować zgłoszenie, aby nie można było po jego treści zorientować się co do płci lub wykonywanych obowiązków. Jak również nie należy korzystać z narzędzi informatycznych udostępnionych przez pracodawcę.

Co powinienem zrobić, jeżeli nie otrzymałem odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia?2021-08-13T15:35:42+02:00

Jeżeli nie otrzymałeś odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia możesz dokonać zgłoszenia zewnętrznego do instytucji państwowej, np. Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Policji, Prokuratury itp. Jeżeli zgłoszenie do instytucji państwowych nie przyniesie spodziewanego efektu, możesz dokonać ujawnienia publicznego np. w mediach.

Co mogę zrobić, jeżeli zapomniałem loginu i hasła do kanału zgłoszeniowego?2021-08-13T15:35:42+02:00

Platforma zgłoszeniowa SYGNALISTA24.info jest kanałem bezpiecznym i szyfrowanym, a co za tym idzie nie ma możliwości odzyskania loginu i hasła, ponieważ informacje te dostępne są tylko dla osoby dokonującej zgłoszenie. Jeżeli zapomniałeś loginu i hasła do kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info powinieneś dokonać kolejnego zgłoszenia z wykorzystaniem platformy i w treści zgłoszenia poinformować odbiorcę o zaistniałej sytuacji. Należy również odpowiednio zabezpieczyć wygenerowane poświadczenia, aby móc utrzymać kontakt.

W jaki sposób mogę kontaktować się z osobą wyznaczoną do obsługi mojego zgłoszenia?2021-08-13T15:35:42+02:00

Możesz kontaktować się z osobą wyznaczoną do obsługi Twojego zgłoszenia poprzez kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info. Logujesz się do kanału poświadczeniami (login i hasło) wygenerowanymi w momencie zgłaszania naruszenia. Dlatego powinieneś zapamiętać te informacje/zapisać wygenerować plik.

W jakim terminie powinienem otrzymać informację zwrotną dotyczącą mojego zgłoszenia?2021-08-13T15:35:42+02:00

Informację zwrotną powinieneś otrzymać w rozsądnym terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. W sytuacji gdy nie otrzymałeś potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, odpowiedź zwrotną powinieneś otrzymać w terminie trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

Kto może się ze mną kontaktować i w jaki sposób?2021-08-13T15:35:42+02:00

Po stronie podmiotu, do którego kierowane jest zgłoszenie wyznaczone są osoby upoważnione do odbioru zgłoszenia, jak również osoby wyznaczone do podejmowania działań następczych, czyli osoby wyznaczone do wyjaśnienia informacji zawartych w zgłoszeniu. Osoby te komunikują się z sygnalistą wykorzystując kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info. Przesyłane w ten sposób informacje są szyfrowane.

Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, jak i osoba właściwa do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem nie jest przypadkowa. Są to osoby, które przeszły szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ochrony sygnalistów, jak również z obsługi kanału zgłoszeniowego i znają odpowiednie procedury. Są również odpowiednio umocowane w strukturze organizacyjnej.

W jakim terminie powinienem otrzymać informację potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia?2021-08-13T15:35:42+02:00

Odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia powinieneś otrzymać w terminie 7 dni od jej otrzymania przez odbiorcę.

W jaki sposób będę mógł dowiedzieć się, że zgłoszenie zostało przyjęte?2021-08-13T15:35:42+02:00

Aby dowiedzieć się, że odbiorca przyjął zgłoszenie, należy zalogować się na platformę zgłoszeniową SYGNALISTA24.info loginem i hasłem, które zostały wygenerowane podczas składania zgłoszenia. Dlatego bardzo ważne jest, aby sygnalista zapamiętał wygenerowane poświadczenia lub je zapisał.

Kto odczytuje i odpowiada na zgłoszenie?2021-08-13T15:35:42+02:00

Zgłoszenie, które trafia na dedykowaną platformę SYGNALISTA24.info jest zaszyfrowane do momentu odszyfrowania go przez upoważnioną osobę. Odbiorca zobowiązany jest również do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Ma na to 7 dni. Odbiorca może również poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.

Czy w zgłoszeniu muszę podawać swoje dane osobowe?2021-08-13T15:35:42+02:00

W zgłoszeniu nie ma wymogu podawania danych osobowych (np. imienia, nazwiska, danych kontaktowych), ponieważ komunikacja będzie odbywała się z wykorzystaniem kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info. O tym czy chcesz podać swoje dane osobowe, chcesz przesłać posiadane informacje innym kanałem lub chcesz spotkać się z osobą upoważnioną decydujesz Ty.

Jakie informacje mogę zawrzeć w zgłoszeniu?2021-08-13T15:35:42+02:00

W zgłoszeniu należy podać wszelkie posiadane informacje dotyczące naruszenia prawa. Do zgłoszenia można dołączać również pliki multimedialne (dokumenty, zdjęcia, filmy. W zgłoszeniu nie musisz podawać swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, danych kontaktowych), ponieważ komunikacja będzie odbywała się z wykorzystaniem kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info.

W sytuacji kiedy chcesz pozostać anonimowy zaleca się, aby w zgłoszeniu zawrzeć jak najmniej informacji ułatwiających odbiorcy identyfikację sygnalisty np. płci lub stanowiska pracy.

Jak zabezpieczona informacja o naruszeniu dociera do adresata i jak jest przetwarzana?2021-08-13T15:35:42+02:00

Zgłoszenie dokonane przez sygnalistę trafia na dedykowaną platformę SYGNALISTA24.info, do której dostęp mają tylko upoważnione osoby. Odbiorca otrzymuje informacje o zgłoszeniu na wskazany adres poczty elektronicznej i po zalogowaniu się na platformę może odczytać zgłoszenie. Zgłoszenie na platformie pozostaje zaszyfrowane do momentu odszyfrowania go odpowiednim haseł przez odbiorcę.

W jaki sposób działa kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info?2021-08-13T15:35:42+02:00

Kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info jest platformą wymiany korespondencji pomiędzy sygnalistą a wyznaczoną osobą. Sygnalista wysyłając zgłoszenie otrzymuje indywidualny login i hasło, które należy zapamiętać lub zapisać (wygenerowany plik), ponieważ danych tych nie można odzyskać. Dzieje się tak, gdyż kanał zgłoszeniowy jest szyfrowany, a poświadczenia są generowane indywidualnie dla każdego zgłoszenia. Sygnalista otrzymuje dostęp tylko do kanału dotyczącego konkretnego zgłoszenia.

Odbiorca zgłoszenia korzystając z indywidualnego dostępu do dedykowanej platformy zgłoszeniowej odpowiednim/swoim hasłem odszyfrowuje otrzymaną wiadomość i odpowiada nadawcy wykorzystując ten sam kanał korespondencji.

Jak szyfrujemy?2021-08-13T15:35:42+02:00

Każde zgłoszenie wraz z identyfikacją sygnalisty jest szyfrowane za pomocą szyfrowania hybrydowego z wykorzystaniem dwóch algorytmów (AES i RSA), dzięki czemu wiadomość nie możliwa jest do odtworzenia bez posiadania unikalnego kodu. Kod generowany jest wyłącznie dla sygnalisty.

Ponadto zabezpieczony jest kierunek do i z serwera za pomocą wielokrotnego szyfrowania. Stąd nie ma fizycznej możliwości zdobycia wiedzy o miejscu zgłoszenia i sygnaliście (np. IP komputera).

Jak zapewniamy anonimowość sygnaliście?2021-08-13T15:35:42+02:00

Sygnalista korzystający z kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info ma zagwarantowaną anonimowość, chyba że w treści zgłoszenia sam poda informacje, które mogą go zidentyfikować. Anonimowość sygnaliście zapewniamy poprzez zastosowanie odpowiednich kluczy szyfrujących oraz poprzez ograniczony dostęp do kanału zgłoszeniowego po stronie odbiorcy.

Przejdź do góry