Aplikacja2024-06-14T15:27:28+02:00

sygnalista24.info

Poufny i bezpieczny kanał zgłoszeniowy

Sygnalista24.info to kompletna usługa wdrożenia i utrzymania wymagań dotyczących sygnalisty. Posiadamy własną zabezpieczoną i szyfrowaną platformę do zgłaszania naruszeń.

WDROŻENIE, DOKUMENTACJA i obsługa prawna

bezpieczny_ciemny

Sygnalista aplikacja – co powinieneś wiedzieć?

Sygnalista24.info jest projektem partnerskim stworzonym przez specjalistów ochrony danych osobowych, programistów IT, brokerów innowacji i prawników zajmujących się na co dzień informatyzacją różnych dziedzin życia.

DEDYKOWANA APLIKACJA ZGODNA Z NOWĄ USTAWĄ

szyfrowany_ciemny

DYREKTYWA O SYGNALISTACH

Sygnalista24.info uwzględnia wszystkie wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, potocznie zwanej Dyrektywą o sygnalistach.

Zalety kanału zgłoszeniowego
dla sygnalisty

szyfrowany_ciemny

Szyfrowany

Każde zgłoszenie wraz z identyfikacją sygnalisty jest szyfrowane za pomocą szyfrowania hybrydowego z wykorzystaniem dwóch algorytmów (AES i RSA), dzięki czemu wiadomość nie jest możliwa do odtworzenia bez posiadania unikalnego kodu. Kod generowany jest wyłącznie dla sygnalisty.

bezpieczny_ciemny

Bezpieczny

Kanał zgłoszeniowy Sygnalista24.info jest objęty certyfikatem SSL, szyfrowanym za pomocą 256 bitów. SSL to protokół sieciowy, który polega na szyfrowaniu danych w Internecie. Umożliwia nawiązywanie bezpiecznych połączeń pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem, na którym znajduje się strona internetowa. Zapewnia tym samym poufność wszystkim informacjom przesłanym w obie strony. Certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo udostępniamy zainteresowanym.

anonimowy_ciemny

Poufny

Wielokrotne szyfrowanie wiadomości w bezpiecznym kanale oraz generowanie unikalnego ID dla jednego zgłoszenia (bez podawania danych osobowych) daje 100% gwarancję poufności. Ważne: wygenerowany numer dla przekazanego zgłoszenia należy zapamiętać. Otrzymasz dostęp do skrzynki i odpowiedzi.

Skorzystaj z aplikacji i ciesz się łatwą obsługą zgłoszeń.

POZNAJ NOWĄ APLIKACJĘ
DLA SYGNALISTÓW

MacBook Pro 14_ in 2 colors_Zrzut ekranu

Wszystko czego potrzebujesz do wdrożenia wymagań dotyczących ochrony sygnalistów

AUDYTY

Kompleksowy audyt podmiotu oraz analiza potrzeb

Dokumentacja

Opracowanie dokumentacji zgodnej z Ustawą o ochronie sygnalistów

Szkolenie

Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu i pracowników podmiotu

Kanał zgłoszeniowy

Kanał zgłoszeniowy jako platforma do zarządzania naruszeniami

Kompleksowe wdrożenie

Audyt, dokumentacja, szkolenie oraz dedykowany kanał zgłoszeniowy

Obsługa zgłoszeń

Doradztwo i pomoc prawna

blog o tematyce dyrektywy o sygnalistach

ostatnie wpisy

iPhone 13 in 5 colors

Zaufali nam

PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI

Aby nie zostać zidentyfikowanym nie należy podawać swoich danych osobowych. Konstruujemy zgłoszenie tak, aby nie można było po jego treści zorientować się przykładowo co do płci zgłaszającego lub wykonywanych przez niego obowiązków. Nie należy również korzystać z narzędzi informatycznych udostępnionych przez pracodawcę.

Jeżeli nie otrzymałeś odpowiedzi na zgłoszenie naruszenia możesz dokonać zgłoszenia zewnętrznego do instytucji państwowej, np. Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Policji, Prokuratury itp. Jeżeli zgłoszenie do instytucji państwowych nie przyniesie spodziewanego efektu, możesz dokonać ujawnienia publicznego np. w mediach.
Odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia powinieneś otrzymać w terminie 7 dni od jej otrzymania przez odbiorcę.

Informację zwrotną powinieneś otrzymać w rozsądnym terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. W sytuacji gdy nie otrzymałeś potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, odpowiedź zwrotną powinieneś otrzymać w terminie trzech miesięcy od upływu 7 dni od dokonania zgłoszenia.

 
Platforma zgłoszeniowa SYGNALISTA24.info jest kanałem bezpiecznym i szyfrowanym, a co za tym idzie nie ma możliwości odzyskania loginu i hasła, ponieważ informacje te dostępne są tylko dla osoby dokonującej zgłoszenie. Jeżeli zapomniałeś loginu i hasła do kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info powinieneś dokonać kolejnego zgłoszenia z wykorzystaniem platformy i w treści zgłoszenia poinformować odbiorcę o zaistniałej sytuacji. Należy również odpowiednio zabezpieczyć wygenerowane poświadczenia, aby móc utrzymać kontakt.
Możesz kontaktować się z osobą wyznaczoną do obsługi Twojego zgłoszenia poprzez kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info. Logujesz się do kanału poświadczeniami (login i hasło) wygenerowanymi w momencie zgłaszania naruszenia. Dlatego powinieneś zapamiętać te informacje/zapisać wygenerować plik.
Po stronie podmiotu, do którego kierowane jest zgłoszenie wyznaczone są osoby upoważnione do odbioru zgłoszenia, jak również osoby wyznaczone do podejmowania działań następczych, czyli osoby wyznaczone do wyjaśnienia informacji zawartych w zgłoszeniu. Osoby te komunikują się z sygnalistą wykorzystując kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info. Przesyłane w ten sposób informacje są szyfrowane.

Osoba wyznaczona do przyjmowania zgłoszeń, jak i osoba właściwa do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniem nie jest przypadkowa. Są to osoby, które przeszły szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ochrony sygnalistów, jak również z obsługi kanału zgłoszeniowego i znają odpowiednie procedury. Są również odpowiednio umocowane w strukturze organizacyjnej.
Zgłoszenie, które trafia na dedykowaną platformę SYGNALISTA24.info jest zaszyfrowane do momentu odszyfrowania go przez upoważnioną osobę. Odbiorca zobowiązany jest również do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Ma na to 7 dni. Odbiorca może również poprosić o dodatkowe wyjaśnienia.
W zgłoszeniu nie ma wymogu podawania danych osobowych (np. imienia, nazwiska, danych kontaktowych), ponieważ komunikacja będzie odbywała się z wykorzystaniem kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info. O tym czy chcesz podać swoje dane osobowe, chcesz przesłać posiadane informacje innym kanałem lub chcesz spotkać się z osobą upoważnioną decydujesz Ty.

W zgłoszeniu należy podać wszelkie prawdziwe informacje dotyczące naruszenia prawa. Do zgłoszenia można dołączać również pliki multimedialne (dokumenty, zdjęcia, filmy. W zgłoszeniu nie musisz podawać swoich danych osobowych (imienia, nazwiska, danych kontaktowych), ponieważ komunikacja będzie odbywała się z wykorzystaniem kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info.

W sytuacji kiedy chcesz pozostać anonimowy zaleca się, aby w zgłoszeniu zawrzeć jak najmniej informacji ułatwiających odbiorcy identyfikację sygnalisty np. płci lub stanowiska pracy.

Zgłoszenie dokonane przez sygnalistę trafia na dedykowaną platformę SYGNALISTA24.info, do której dostęp mają tylko upoważnione osoby. Odbiorca otrzymuje informacje o zgłoszeniu na wskazany adres poczty elektronicznej i po zalogowaniu się na platformę może odczytać zgłoszenie. Zgłoszenie na platformie pozostaje zaszyfrowane do momentu odszyfrowania go odpowiednim haseł przez odbiorcę.
Kanał zgłoszeniowy SYGNALISTA24.info jest platformą wymiany korespondencji pomiędzy sygnalistą a wyznaczoną osobą. Sygnalista wysyłając zgłoszenie otrzymuje indywidualny login i hasło, które należy zapamiętać lub zapisać (wygenerowany plik), ponieważ danych tych nie można odzyskać. Dzieje się tak, gdyż kanał zgłoszeniowy jest szyfrowany, a poświadczenia są generowane indywidualnie dla każdego zgłoszenia. Sygnalista otrzymuje dostęp tylko do kanału dotyczącego konkretnego zgłoszenia. Odbiorca zgłoszenia korzystając z indywidualnego dostępu do dedykowanej platformy zgłoszeniowej odpowiednim/swoim hasłem odszyfrowuje otrzymaną wiadomość i odpowiada nadawcy wykorzystując ten sam kanał korespondencji.
Każde zgłoszenie wraz z identyfikacją sygnalisty jest szyfrowane za pomocą szyfrowania hybrydowego z wykorzystaniem dwóch algorytmów (AES i RSA), dzięki czemu wiadomość nie możliwa jest do odtworzenia bez posiadania unikalnego kodu. Kod generowany jest wyłącznie dla sygnalisty.

Ponadto zabezpieczony jest kierunek do i z serwera za pomocą wielokrotnego szyfrowania. Stąd nie ma fizycznej możliwości zdobycia wiedzy o miejscu zgłoszenia i sygnaliście (np. IP komputera).
Sygnalista korzystający z kanału zgłoszeniowego SYGNALISTA24.info ma zagwarantowaną anonimowość, chyba że w treści zgłoszenia sam poda informacje, które mogą go zidentyfikować. Anonimowość sygnaliście zapewniamy poprzez zastosowanie odpowiednich kluczy szyfrujących oraz poprzez ograniczony dostęp do kanału zgłoszeniowego po stronie odbiorcy.
Nie wiesz, od czego zacząć?

BEZPŁATNYY KONFIGURATOR OFERTY

BĄDŹ NA BIEŻĄCO I MONITORUJ SYTUACJĘ!

Bezpłatna subskrypcja dla wszystkich
zainteresowanych tematem ochrony sygnalistów i
nowymi możliwościami, jakie daje nasza aplikacja
SYGNALISTA24.info. Zostaw kontakt do siebie. Poinformujemy!

facebook_profilowe2

Przejdź do góry