Dużo już powiedzieliśmy na temat wymagań dotyczących kanału.

Znajdą Państwo na stronie głównej, dedykowanych zakładkach, prezentacji i filmach instruktażowych.

Teraz chcielibyśmy Państwu przekazać jeden z istotnych wymagań polskiego projektu ustawy.

Nasi programiści już przygotowali wymagania. Reagujemy natychmiast. Proszę zobaczyć.

Co powinien zawierać rejestr zgłoszeń wewnętrznych?

I tak.

  1. Numer sprawy. Nasza aplikacja dla sygnalistów pomaga i nadaje numer dla każdego naruszenia automatycznie. Ten sam numer mają Państwo i sygnalista. To bardzo ważne.
  2. Przedmiot naruszenia. Koordynator bądź administrator, który odszyfruje wiadomość, nadaje tytuł zgodnie z wiadomością i ustalonymi wewnątrz praktykami (korupcja, kradzież, mobbing, molestowanie, defraudacja, oszustwo, naruszenie dóbr osobistych, wyciek danych osobowych, sprzedajność, łapownictwo czy nepotyzm itd.)
  3. Datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Sygnalista przekazuje nam wiadomość. Wraz z powiadomieniem za pomocą naszej platformy następuje zarejestrowanie terminu zgłoszenia.
  4. Informację o podjętych działaniach następczych. Nasza aplikacja/program do zgłaszania nieprawidłowości rejestruje cały ciąg zdarzeń i całą komunikację między sygnalistą (osobą zgłaszającą) a podmiotem. To ważne. Może być potrzebne w sprawie. Dlatego aplikacja pozwala również pobrać całą korespondencję w formacie pdf. Widać to na filmach instruktażowych.
  5. Datę zakończenia sprawy. Pomagamy również w tym. Koordynator odpowiada sygnaliście i zamyka sprawę (ma odpowiednią funkcję przycisk zielony, który pozwala automatycznie przenieść zgłoszenie do zakończonych i dalej do archiwum).

Rejestr zgłoszeń. Przykład.

Poniżej przykładowy dokument, wygenerowany z naszej platformy, który pokazuje wyżej wymienione, oczekiwane przez ustawodawcę dane dotyczące konkretnego naruszenia.

Rejestr zgłoszeń naruszeń. Raport wewnętrzny

Sygnalista24.info. Raport wewnętrzny

W kolejnym wpisie przedstawiamy, jak rozwiązaliśmy sprawę rejestru zgłoszeń zewnętrznych.

Zapraszamy do kontaktu,

w imieniu zespołu Doering & Partnerzy