W dniach 22 i 23 czerwca w Ciechocinku odbył się już XIII Konwent Informatyków i Administracji. Organizatorem cyklicznego wydarzenia jest Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Pomerania”.

Zostaliśmy zaproszeni przez Organizatorów do zaprezentowania naszego produktu SYGNALISTA24.info – platformy do obsługi zgłoszeń od sygnalistów. Przedstawiliśmy również kompleksową ofertę na nasze usługi dotyczące ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Dziękujemy za zaufanie.

Wdrożenie usługi SYGNALISTA24.info zgodne z wymaganiami eAdministracji

I dzień. Program zawierał m.in. :

 • strategię rozwoju eAdministracji w latach 2022-2023
 • transformację cyfrową w instytucjach publicznych
 • rozszerzenie oferty o usługi oparte na rozwiązaniach chmurowych – omawiał nasz partner CONECTIO z Torunia,
 • wysoka dostępność i bezpieczeństwo danych na przykładzie produktu dot. ochrony sygnalistów SYGNALISTA24.info
 • alfa, beta, charlie, delta, czyli bezpieczeństwo w Urzędzie
 • nowe eDoręczenia w praktyce czyli co się zmieni w Urzędach – po 5 lipca 2022 r. Wnioskowanie o Adres Doręczenia Elektronicznego (ADE) – firma, urząd, obywatel.

II dzień. Kontynuacja, a w programie:

 • najważniejsze zasady doręczeń elektronicznych
 • obowiązki dla administracji (w tym dla jednostek samorządowych) wynikające z obowiązującej ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • terminy posiadania nowych skrzynek doręczeniowych przez JST
 • wpisanie nowego adresu do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE)
 • nowe mechanizmy archiwizacji na ePUAP
 • transformację cyfrowa usług głosowych i komunikacji dla sektora publicznego
 • bezpieczeństwo sieci i danych w sektorze publicznym. Wsparcie dla działów IT w sektorze publicznym.

SYGNALISTA24.info jest bezpieczną usługą dot. ochrony sygnalistów

Platforma do zgłaszania nieprawidłowości wpisuje się w:

 • zachodzącą transformację cyfrowa w instytucjach publicznych,
 • dostępność dla każdego przez 7/24,
 • wymagania przepisów RODO,
 • zachowanie bezpieczeństwa danych,
 • zachowanie poufności i dostępności danych.

Podczas prezentacji wspomnieliśmy m.in. o:

 • kilku przypadkach nieprawidłowych wdrożeń, które – co do zasady – mają od razu zniechęcić ujawnianie nieprawidłowości przez sygnalistę;
 • ryzyku i konsekwencji jakie ponosi podmiot przy nieprawidłowym wdrożeniu ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości;
 • podstawowych zasadach prawidłowego wdrożenia:
  • upoważnienie osób przyjmujących zgłoszenia,
  • form ustalania dalszych czynności wyjaśniających,
  • utrzymania stałego kontaktu i udzielenia terminowych odpowiedzi,
  • przygotowania rejestrów zgłoszeń wymaganych w sprawozdawczości rocznej;
 • zmianach, jakie wprowadziliśmy na platformie SYGNALISTA24.info;
 • spełnieniu wymagań związanych z bezpieczeństwem danych, w tym danych osobowych i ochroną zasobów.

Zapraszamy do kontaktu

Zespół Sygnalista24.info