Dyrektywa o sygnalistach w rękach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Zgodnie z informacjami pojawiającymi się w mediach za implementację przepisów zawartych w Dyrektywie o sygnalistach do krajowego porządku prawnego odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Samo Ministerstwo milczy na ten temat. Na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych brak informacji o postępie prac.

Społeczny projekt ustawy o sygnalistach został przygotowany parę lat temu przy współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytut Spraw Publicznych.

Od wielu lat również toczą się dyskusje (inicjowane m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich) o konieczności uregulowania kwestii związanej ze zgłaszaniem nieprawidłowości.

Na ten moment wiemy tylko, że Ministerstwo Rozwoju. Pracy i Technologii czeka na wpis do rządowego wykazu prac legislacyjnych założeń do projektu ustawy i jednocześnie pracuje nad projektem. Trwają również dyskusje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, aby przyjął on status zewnętrznego kanału zgłoszeniowego, czyli organu właściwego do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.

Do ostatecznego terminu przyjęcia odpowiednich krajowych rozwiązań prawnych dotyczących sygnalisty jest coraz mniej.

Czy ustawodawca zdąży do 17 grudnia 2021 r.?

Zapraszamy do kontaktu

Zespół SYGNALISTA24.info