Ochrona sygnalisty w Unii Europejskiej. Kto zdążył?

Jak to wygląda na rok po obowiązkowej implementacji  do przepisów krajowych, który minął 17.12.2022 r.

  • Zdążyło w terminie – 5 państw.
  • Po roku od wejścia obowiązku wprowadziło prawo razem 13 państw z 27 państw w UE.

Pozostałe, mają już projekt ustawy w parlamencie lub tak jak Polska, pracują usilnie nad projektem. W Polsce już pojawiła się piąta wersja projektu ochrony sygnalistów. Wyjątkiem są Węgry, które nie zrobiły nic w sprawie ochrony własnych sygnalistów (na  podstawie materiałów z Transparency International, Marie Terracol, Whistleblower Protection Lead, dostępnych na 23.12.2022r.).

Kraje, gdzie ochrona sygnalisty (ang. whistleblowing) działa w pełni to:

Francja, Dania, Irlandia, Grecja, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Cypr, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Chorwacja

Kraje, gdzie ochrona sygnalisty jest w trakcie wdrożenia.

Grupa liderów – projekt już w parlamencie:

Belgia, Luksemburg, Austria, Bułgaria.

Kraje które posiadają wciąż tylko projekt:

Holandia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Czechy, Estonia, Polska (projekt 5.0), Słowacja, Słowenia

Na końcu Węgry, które zdecydowanie nie zrobiły nic w tej sprawie.

Ochrona sygnalisty – dlaczego tak ważna?

Informowanie o naruszeniach prawa pozwala świadkom – sygnalistom ujawnić takie kwestie jak:

Tutaj znajdziesz – kompletna lista czego mogą dotyczyć naruszenia w zakresie ochrony sygnalisty?

UE wysyła ponaglenia w zakresie braku prawa chroniącego sygnalistę

W lipcu i wrześniu Komisja UE podjęła dalsze kroki i wysłała formalne wezwania do 18 krajów.  Mają złożyć wyjaśnienia braku stosownych regulacji prawnych. Otrzymały dwa miesiące na odpowiedź. W przypadku braku odpowiedzi lub gdy odpowiedź będzie niezadowalająca, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tych spraw do Trybunału Sprawiedliwości.

Pamiętaj! Sygnalista w Unii Europejskiej jest już chroniony od 17.12.2021 r.

Doering&Partnerzy