Szkolenie w zakresie sygnalisty

Szkolenia są nieodłącznym elementem towarzyszącym wdrażaniu nowych narzędzi w miejscu pracy. Tak samo jest w przypadku zaplanowanego wdrożenia platformy dla sygnalistów. Celem szkoleń w zakresie ochrony sygnalistów jest zapoznanie z regulacjami wynikającymi z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa. Więcej informacji na temat aktualnego stanu projektu ustawy regulującej przepisy krajowe jest dostępnych pod linkiem. Szkolenia osób odpowiedzialnych sprawiają, że polityka ochrony sygnalistów staje się czytelna i zrozumiała.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenia w zakresie odpowiedniej ochrony sygnalistów oraz prawidłowości zgłaszania naruszeń skierowane są do podmiotów sektora publicznego jak i prywatnego. Należy pamiętać, że zgodnie z dyrektywą 2019/1937, ochrona prawna sygnalistów przez obowiązek utrzymania kanału zgłoszeniowego będzie obejmować miejsca pracy, które zatrudniają minimum 50 pracowników, poza kilkoma wyjątkami. Wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości służy poprawie działania oraz wizerunku firm i instytucji, w których następują jego wdrożenia. Zacznij już teraz – skontaktuj się z nami by ustalić termin szkolenia!

Zakres szkoleń pracowników i pracodawców

 • Szkolenie prawne – przepisy ustawy o ochronie sygnalistów oraz unijnej dyrektywy o sygnalistach (nr 2019/1937)
 • Nauka obsługi kanału zgłoszeniowego Sygnalista24.info przez sygnalistów i osoby uprawnione w zakresie obsługi zgłoszeń
 • Zapoznanie z obowiązkami pracodawcy wprowadzającego wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości
 • Doradztwo w zakresie obsługi zgłoszeń nieprawidłowości oraz pomoc w wyznaczeniu osoby/zespołu do obsługi zgłoszeń
 • Opracowanie dokumentacji
 • Zapoznanie z odpowiedzialnością karną grożącą za zaniechanie wdrożenia procedur ochrony sygnalisty w organizacji
 • Przedstawienie konsekwencji zawarcia nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu sygnalisty
 • Środki ochrony sygnalistów: kanały przyjmowania zgłoszeń, procedury działań następczych, gwarancja poufności, przeciwdziałanie akcjom odwetowym
 • Działania naprawcze – mechanizmy ochrony wizerunku i jakości pracy

Warto w tym miejscu podkreślić, że przedstawiony powyżej zakres tematów może zostać poszerzony na życzenie zamawiającego szkolenie podmiotu.

Korzyści profesjonalnego szkolenia

 • Świadomość aktualnego stanu prawnego z unijnej dyrektywy o sygnalistach
 • Orientacja w zakresie norm legislacyjnych dotyczących ochrony sygnalistów
 • Powszechne zrozumienie, komu przysługuje ustawowa ochrona
 • Uświadomienie głównego celu wprowadzania procedur – przeciwdziałanie czynnościom odwetowym
 • Wdrożenie procedur wraz z przeszkoleniem i materiałami dydaktycznymi
 • Wsparcie w całościowej weryfikacji zgłoszeń
 • Zwiększenie zaufania wewnątrz środowiska pracy
 • Usprawnione mechanizmy ochrony wizerunku podmiotu

Szkolenie dla pracodawców – wyzwanie nowych obowiązków

Odpowiednio przeszkolony pracodawca z zakresu nowego wyzwania jakim jest ochrona sygnalisty będzie potrafił zorganizować bezpieczne i przejrzyste procedury zgłaszania nieprawidłowości. Dogłębna znajomość zasad, na jakich funkcjonują wewnętrzne kanały zgłoszeniowe oraz – w przypadku podmiotów objętych obowiązkiem ich stworzenia – zewnętrzne kanały zgłoszeniowe, znajomość i zrozumienie definicji sygnalisty pozwolą na zwiększenie zaufania wewnątrz środowiska pracy, ułatwią dbanie o dobry wizerunek, stanowiąc element efektywnego zarządzania.

Jest to również uchronienie się od sankcji karnych w postaci grzywny lub pozbawienia wolności, które przewidziane są w przypadku niezastosowania się do europejskiej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Sankcja będzie niekorzyścią dla firmy – środki ochrony sygnalistów są efektem wymogu, nie rozwiązaniem opcjonalnym.

Nie warto czekać!

Prace nad ustawą o sygnalistach weszły w decydującą fazę – ustawa została zaakceptowana przez Radę Ministrów i trafia do prac w Sejmie. Polityka ochrony sygnalistów nie jest już pieśnią odległej przyszłości – poszukiwanie odpowiednich rozwiązań warto rozpocząć już dziś i nie oczekiwać do ostatniej chwili.

Jednym z miejsc, które wdrożyło kanał zgłoszeniowy wraz z przeszkoleniem pracowników jest Urząd Miasta Ustka. W jaki sposób przebiegł cały proces wdrożenia? O tym przeczytasz w “Wdrożenie ochrony sygnalisty w urzędzie“, na przykładzie UM Ustka.

Procedurę zgłaszania nieprawidłowości oraz regulamin zgłoszeń wewnętrznych, rejestr zgłoszeń, program szkolenia z ochrony sygnalisty zaleca się wprowadzić w swojej firmie już dziś przy uwzględnieniu dyrektywy UE, a po wejściu ustawy o ochronie sygnalistów dokonać tylko niezbędnych poprawek. Wdrożenie kanałów z Sygnalista24.info jest gwarancją, że wszystkie elementy będą dostosowane do wymogów legislacyjnych – nad sprawą czuwa zespół specjalistów.

 

Co trzeba koniecznie wiedzieć o szkoleniach?

W trakcie szkoleń dbamy o to, by podmioty biorące w nich udział rozumiały znaczenie i wagę zagadnienia ochrony sygnalistów oraz zyskiwały zrozumienie i wgląd w przepisy prawa. Procedury ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości, wdrożenie kanałów zgłoszeniowych, przepisy dyrektywy unijnej, stan faktyczny polskich rozwiązań legislacyjnych, procedury działań następczych – wszystko to przedstawiamy kompleksowo w trakcie przeprowadzanego szkolenia.

Organizacja musi rozumieć jakich dziedzin dotyczą zgłoszenia oraz jaki jest zakres podmiotowy przepisów, mianowicie:

 • kim jest sygnalista,
 • jakie są podstawowe funkcje kanału zgłoszeniowego,
 • oraz jaką ochronę zapewnia kanał zgłoszeń.

Organizacja uczy się również rozróżniać wewnętrzne kanały zgłoszeniowe, zewnętrzne kanały zgłoszeniowe, poznaje zasady ujawnienia publicznego. Oferta którą kierujemy dotyczy zarówno szkolenia osób odpowiedzialnych, jak i szkolenia sygnalistów. Podczas szkolenia sygnaliści poznają swoje prawa, ale również obowiązki – kiedy i jak powinni naruszenia zgłaszać, oraz jakie mogą być skutki zgłoszenia nieprawidłowości, które faktycznie się nie wydarzyły.

Dokonując wdrożenia kanałów zgłoszeniowych, uwzględniamy potrzeby naszych klientów – oferujemy zarówno szkolenie stacjonarne, jak i szkolenia online. Pozwala to na dostosowanie formy przekazywanej wiedzy do standardów organizacyjnych podmiotu zamawiającego.

Posiadamy wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych i ich przetwarzania, co jest dla zagadnienia kluczowe, ponieważ anonimowość sygnalisty jest z tym nierozerwalnie związana. Oferowane przez nas rozwiązanie to gwarancja, że środki ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości w pracy będą adekwatne i w pełni zgodne z przyjętymi standardami prawnymi.

Zobacz także:

SYGNALISTA24.info. Poradnik. – Jak zgłosić naruszenie prawa za pomocą platformy Sygnalista24.info 

Krótki film z instrukcją znajduje się pod linkiem – https://sygnalista24.info/video/

Ustawa o sygnalistach – od kiedy? – Sygnalista24.info

Ochrona sygnalisty w Unii Europejskiej – Sygnalista24.info

Wdrożenie procedur dla sygnalistów w firmach do 249 pracowników – Sygnalista24.info

Dodatkowo:

Jak udowodnić mobbing w pracy? – Sygnalista24.info

Niesubordynacja – jak sobie z nią radzić? – Sygnalista24.info

Jakie podmioty podlegają kontroli PIP? – Sygnalista24.info

Jak napisać pozew do sądu pracy o odszkodowanie za stosowanie mobbingu? – Sygnalista24.info

Gdzie zgłosić zawiadomienie o naruszeniu prawa? – Sygnalista24.info